Palivá

 
 

Výlučne aditované prémiové palivá

 

ultra 95 plus

Bezolovnatý automobilový benzín Natural Ultra 95+ je prémiové palivo s unikátnymi vlastnosťami, ktoré majú pozitívny vplyv, ako na motor automobilov, tak aj na životné prostredie.
Natural Ultra 95+ obsahuje novú multifunkčnú prísadu, vyvinutú špeciálne pre zosilnie detergencie. antikoróznej ochrany a stability.

Základné kvalitatívne parametre
STN EN 228

Použitie
Natural Ultra 95+ je aditivovaný bezolovnatý automobilový benzín používajúci sa pre spaľovacie motory automobilov. Hlavnými prednosťami Natural Ultra 95+ sú znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií, vyšší výkon a ochrana citlivých časti motoru a palivového systému proti korózii. Užívateľ benzínu Natural Ultra 95+ ďalej ocení obnovenie pôvodného výkonu starších motorov, alebo udržanie najlepšej kondície motorov nových. Aditívum zlepšuje odstraňovanie karbónových usadenín a prevenciu ich vzniku.

Základné bezpečnostné údaje
Automobilové benzíny sú kvapalná horľavina I. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia pod 0°C.

FAKTY o E10 (pdf súbor)

 

ultra diesel plus

Diesel Ultra+ je palivo, ktoré doteraz u nezávislých čerpacích staníc chýbalo. Jeho výnimočnosť spočíva v primiešaní novej multifunkčnej prísady s množstvom pozitívnych účinkov na chod motora automobilu.
Diesel Ultra+ má oproti neaditivovanej motorovej nafte vyššie cetanové číslo, ktoré prináša predovšetkým oživenie chodu motora vo všetkých jazdných režimoch. Diesel Ultra+ má tiež detergentne účinky, zlepšenú mazivosť, protikorózne vlastnosti, nižšiu penivosť a svojím zložením potlačuje tvorbu emulzií a usadenín. Vďaka tomu chráni motor proti opotrebeniu, znižuje jeho hlučnosť a zmenšuje mechanické namáhanie kľukového mechanizmu motoru.

Základné kvalitatívne parametre
STN EN 590

Použitie
Diesel Ultra+ je plne aditivovaná motorová nafta novej generácie a používa sa ako palivo pre vznetové motory. Hlavnými prednosťami sú znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií, vyšší výkon a ochrana citlivých časti motoru a palivového systému proti korózii.

Základné bezpečnostné údaje
Motorová nafta je čírou nažltkavou až žltou horľavou kvapalinou III. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia nad 55°C. Normálne Klíma (triedy B, D, F).

 

ultra 100 plus

Špičkové palivo pre najvyššie výkony. Prémiový vysokooktanový automobilový benzín Super Ultra 100+ bol vyvinutý s cieľom zlepšiť výkon motorov v rôznych klimatických podmienkach a automobiloch s premenlivou zátažou a vyšším kompresným pomerom.
Pri vzniku tohoto špičkového paliva bola použitá nová špeciálna formulácia aditivácie a moderné typy prísad, ktoré výrazne znižujú trecie straty a majú priaznivý vplyv na zvýšenie výkonu motora. 

Špeciálne formulácie aditivácie paliva Super Ultra 100+ zaručujú súčasne aj menšiu spotrebu. Super Ultra 100+ dokáže znížiť straty spôsobené trením, a energia vzniknutá pri spaľovaní tak môže byť efektívne využitá. Benzín Super Ultra 100+ udržuje vďaka svojím vlastnostiam motor v čistote a zabezpečuje jeho maximálny výkon. Čistiaci efekt sa priaznivo prejavuje na čistote sacích ventilov, vstrekovačov aj celého spaľovacieho priestoru, likviduje tiež staršie usadeniny a chráni celý palivový systém pred koróziou.
Palivo je vhodné aj pre zákazníkov, ktorí milujú športový charakter jazdy.

 

ultra diesel 55 plus

Diesel Ultra+ je súbor špeciálnych aditív a vyššieho cetanového čísla, ktoré dosahuje hodnotu 55. Tento parameter je meradlom vznietivosti, znižuje čas potrebný ku vznieteniu, čím sa dosiahne nárast maximálneho výkonu, tichší chod motora a zníženie spotreby. Ďalšiu skupinu prísad tvoria mazivostné prísady, antikorózne a detergenčné prísady. Súbor týchto vlastností uchováva vstrekovacie trysky, palivovú sústavu čistou, zlepšuje ochranu palivového čerpadla pred zadretím. Zvýšením cetanového čísla v kombinácii s vyššiu mazivosťou a znížením trecích strát je prevádzka úspornejšia.

 

lpg


LPG je skvapalnený ropný plyn ktorý je zmesou propánu a butánu. Je to palivo s veľmi pozitívnymi vlastnosťami pre upravené motorové jednotky a jeho oktánové číslo je na úrovni 101 - 111. V našich podmienkach sa používa letná ( 40% propánu + 60% butánu ) a zimná zmes ( 60% propánu + 40% butánu).

ic pdf

 

 

adblue


AdBlue je kvapalné aditívum, ktoré sa využíva pri úprave výfukových plynov naftových motorov na úroveň emisných limitov EURO 4 a vyšších. Ide o chemicky vysoko čistý vodný roztok močoviny, vyrobený z čistej močoviny a demineralizovanej vody. Jej presné zloženie je 32,5 % močoviny, 67,5 %vody = AUS 32 - Aqueous Urea Solution a je špecifikované normou DIN 70010. Spotreba AdBlue predstavuje približne 4 až 6% spotrebovaného paliva.